East Region Championships Results 26th September 2015

  CHILDRENS KATA UNDER 10 YEARS ALL GRADES 1. JAKE STEWART – DALGETY BAY DOJO 2.CHARLIE DYKES – DALGETY BAY DOJO J 3. ROBERT WOOD – TULLIBODY DOJO & BILLY STRACHAN- BROUGHTYFERRY DOJO CHILDRENS KATA 10 – 15YRS WHITE-PURPLE/WHITE 1.BLAIR FLYNN – DALGETY BAY DOJO 2. CAMERON GARDINER – TULLIBODY DOJO 3. SIDDARTH JAKHMOLA & …

East Region Championships Results 26th September 2015 Read More »